BEZPIECZNE FERIE – POLICJANCI RADZĄ I OSTRZEGAJĄ

„Jak bezpiecznie spędzić ferie” – to temat spotkania policjantki z uczniami z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, w Waniorowie. W poszczególnych województwach na terenie Polski rozpoczynają się ferie. Zima jest piękną porą roku z uwagi na swoją niezwykłą aurę, ale również może być niebezpieczna i groźna. Właśnie podczas ferii należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa, których trzeba przestrzegać podczas spędzania wolnego czasu. W związku z tym w MOS w Waniorowie pani sierż. szt. Agnieszka Podgórska z Komendy Powiatowej Policji w Gryficach przeprowadziła pogadankę na temat „Bezpiecznych ferii zimowych”. Pani policjantka ostrzegała dzieci, aby nie wchodziły na zamarznięte zbiorniki wodne, gdyż lód może się pod nimi załamać i aby nie zjeżdżały na sankach w rejonie jezdni. Ponadto wytłumaczyła zasady bezpiecznego zachowania na drogach, kontaktu z osobami obcymi oraz korzystania z Internetu. Ostrzegła dzieci, aby nie ufały obcym ludziom i nie wpuszczały ich do domu, nie podawały swoich danych osobowych w Internecie oraz o wielu innych niebezpieczeństwach. Na końcu spotkania tradycyjnie przypomniane zostały numery telefonów alarmowych do straży pożarnej, policji i pogotowia ratunkowego, które dzieci znały już doskonale. Pogadanka ta powinna uświadomić dzieciom przyczyny występowania zagrożeń, szczególnie tych związanych z Internetem.