Bezpieczne ferie, czyli spotkanie ze strażakami

Wkrótce ferie zimowe, w związku z tym zaprosiliśmy do naszej placówki strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach, którym towarzyszyła wychowawczyni grupy II pani Irena Motłoch (będąca również strażakiem). Spotkania ze z strażakami zorganizowane było w formie warsztatów. Panowie strażacy w przystępny i obrazowy sposób wyjaśnili, jak w bezpieczny sposób  należy korzystać z uciech zimy. Prelekcja poświęcona bezpiecznemu zimowemu wypoczynkowi oraz pokaz sprzętu do ratowania życia ludzkiego wzbudziły zainteresowanie uczniów oraz zachęciły ich do rozmowy i wymiany doświadczeń, szczególnie w grupie młodszych dzieci. Następnie zaprezentowano również sposób udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie mogli samodzielnie pod okiem fachowców sprawdzić swoje umiejętności na fantomie. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, a nasza młodzież uda się na ferie zimowe wyposażona w odpowiednią wiedzę i bardziej świadoma zagrożeń wynikających z nieodpowiedzialnego zachowania w czasie zimowego wypoczynku.

Dziękujmy panom strażakom za pouczające spotkanie!