Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

W historii naszego kraju dzień 3 maja odgrywa szczególną rolę. 227 lat temu, mimo, że warunki zewnętrzne były niesprzyjające, a Polacy ledwie otrząsnęli się z szoku po pierwszym rozbiorze Polski, to podjęto próbę głębokiej reformy. Właśnie 3 maja 1791 r. nasz król Stanisław August Poniatowski wraz z posłami Sejmu Wielkiego uchwalili pierwszą w Europie i drugą na świecie konstytucję, dającą znękanym Polakom nadzieję na naprawę Rzeczpospolitej. To wydarzenie pokazało wielkość Polaków, ich umiłowanie wolności i zdolność do jednoczenia się. Trzeba pielęgnować naszą narodową tradycję, bo naród, który nie pamięta o swojej przeszłości, nie zbuduje przyszłości, a słowo „ojczyzna” nie będzie budziło prawdziwych patriotycznych emocji.

27 maja wychowankowie, w odświętnie udekorowanej sali, mieli okazję przypomnieć sobie tę piękną kartę z historii Polski, biorąc udział w uroczystym apelu poświęconym 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Przed rozpoczęciem uroczystości wszyscy uczestnicy otrzymali kotyliony w barwach narodowych, by podkreślić jej patriotyczny charakter. W tym roku wystąpili przede wszystkim uczniowie klas najmłodszych, a więc IV i V. Wspomagali ich koledzy z klas starszych – VII oraz II i III gimnazjum.

Młodzi artyści przedstawili program artystyczny, łączący lekcję historii z montażem słowno-muzycznym. W dostępny i ciekawy sposób przypomnieli najważniejsze fakty dotyczące Konstytucji 3 maja, poruszyli tematykę polskich symboli narodowych, podkreślili znaczenie Dnia Flagi RP. Recytowali wiersze o tematyce patriotycznej. Zaśpiewali takie pieśni jak „Mazurek 3 Maja”, „Flaga”, „Kocham cię Polsko”. Skupienie oglądających oraz brawa po zakończeniu przedstawienia były najlepszym i najpiękniejszym podziękowaniem dla młodych artystów, którzy dołożyli wszelkich starań, aby zaprezentowana lekcja historii była pięknym przeżyciem patriotycznym i estetycznym dla całej społeczności szkolnej. Oby jak najdłużej pozostała w ich pamięci.

Część artystyczną przygotowały p. Monika Witkowska i p.Iwona Sekulska.