Podsumowanie I półrocza z walentynkową niespodzianką w tle

W piątek tuż przed feriami spotkaliśmy się wszyscy w sali gimnastycznej w celu podsumowania pierwszego półrocza w nauce i zachowaniu. Gospodarze poszczególnych klas omówili klasowe sukcesy i porażki. Spotkanie było również okazją do nagrodzenia wychowanków, którzy wyróżnili się pod względem nauki, dokonali postępów w zachowaniu, wyróżnili się zaangażowaniem w pracach społecznie użytecznych, bardzo aktywnie brali[…]

Bezpieczne ferie

Policjanci z gryfickiej Komendy Policji wspólnie z przedstawicielką Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryficach cyklicznie prowadzą spotkania profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą w naszej placówce. Tym razem pani sierż. szt. Agnieszka Podgórska w piątek przed feriami, uczyła jak bezpiecznie spędzić nadchodzące ferie zimowe. Pani policjantka wyjaśniała jak zachować się na lodowiskach oraz w razie konieczności udzielenia komuś[…]

Egzamin próbny już za nami

Wzorem ubiegłych lat Zachodniopomorski Kurator Oświaty we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną przygotował materiał diagnostyczny w formie próbnego egzaminu ósmoklasisty, który przybrał formę diagnozy śródrocznej. Do egzaminu próbnego uczniowie ósmej klasy przystąpili tuż przed feriami: 7, 8 i 9 lutego. Diagnozą objęte były wszystkie części egzaminu ósmoklasisty (język polski, matematyka, język obcy nowożytny, w naszym[…]

Czy szydełkowanie może być zaraźliwe?

Odpowiadamy tak!!! Nasza najmłodsza grupa chłopców do zadań specjalnych, pokazała, że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych, a jeśli już coś podejrzą, co wzbudzi ich zainteresowanie, to natychmiast swoje zamierzenia starają się zrealizować. Ale od początku, bakcyla (wirusa) szydełkowania do ośrodka przywiózł Kuba, który zaopatrzony w szydełka i włóczkę z wielkim zapałem, w wolnym czasie[…]