Przygotowania do egzaminów – wytyczne CKE MEN i GIS

Szanowni Państwo Dyrektorzy,Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały dokument zawierający wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r. W dokumencie jest mowa m.in. o tym, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu, jakie środki ochrony osobistej powinni zastosować[…]

WAŻNE!!!

Drodzy rodzice/opiekunowie prawni, Informujemy, że od dnia 18 maja 2020 r. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Waniorowie częściowo wznawia swoją działalność opiekuńczo-wychowawczą. Zajęcia dydaktyczne w dalszym ciągu zostają zawieszone i będą realizowane zdalnie.