Zadania nauczycieli oraz uczniów w czasie zawieszenia zajęć

Nauczyciela pełnoetatowego w czasie zawieszenia zajęć nadal obowiązuje 5–dniowy i 40–godzinny tydzień pracy (art. 42 ust. 1 i 2 oraz art. 42c ust. 1 KN). W związku z brakiem możliwości prowadzenia zajęć bezpośrednio z uczniami przed dniem 25.03.2020 r., dyrektor szkoły lub placówki powinien zagospodarować czas pracy innymi zadaniami służbowymi. Przykładowo nauczyciele mogą wykonywać zadania[…]

Kształcenie na odległość – list do nauczycieli od zespołu doradców metodycznych ODN

Szanowna Pani!Szanowny Panie! Obyś żył w ciekawych czasach! to chińskie przysłowie dziś nabiera innego znaczenia… . Wiemy, że zmagają się Państwo z wieloma trudnościami – nie tylko jako nauczyciele, ale przede wszystkim jako ludzie. Jesteśmy jednocześnie przekonani, że nie po raz pierwszy, i zapewne nie po raz ostatni, polski nauczyciel zda kolejny ważny egzamin. Chcemy Państwa[…]

Przygotowania do próbnego egzaminu ósmoklasisty

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych. Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić taką próbę od 30 marca do 1 kwietnia br. Wszystkie niezbędne materiały do przeprowadzenia egzaminów zostaną zamieszczone na stronie internetowej CKE oraz na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych w[…]

Kształcenie na odległość – poradnik dla szkół

Szanowni Państwo Dyrektorzy, w związku z ogłoszeniem stanu epidemii przygotowaliśmy rozporządzenia, które umożliwiają organizację oraz realizację procesu kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Chcąc wesprzeć organizację tego procesu, opracowaliśmy również poradnik zawierający wskazówki oraz inspiracje, jak prowadzić kształcenie na odległość. Zachęcam Państwa do korzystania z poradnika oraz proszę o udostępnienie go nauczycielom[…]

Organizacja pracy MOS

Drodzy uczniowie/rodzice, W związku z zagrożeniem epidemiologicznym na podstawie nowych Rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. zawieszona jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza od 25 marca do 10 kwietnia 2020r. Przypominamy również, że od 25 marca do 10 kwietnia 2020r. obowiązuje prowadzenie nauczania na odległość. Wykonane zadania, ćwiczenia uczniowie mogą zapisywać w[…]

Drodzy uczniowie Szkoły Podstawowej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Waniorowie

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych w naszej Szkole zwracamy się do Was z prośbą, abyście czas pobytu w domu wykorzystali w sposób rzetelny i racjonalny. Wykażcie się zaangażowaniem i odpowiedzialnością w samodzielnym nauczaniu, pogłębianiu wiedzy z poszczególnych przedmiotów, rozwiązywaniu zadań, wykonywaniu ćwiczeń. Informujemy Was, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało lekcje z internetu – rusza[…]

Organizacja pracy MOS – KORONAWIRUS

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ze Szkołą Podstawową Specjalną w Waniorowie nie będzie prowadził zajęć dydaktycznych. Decyzja ta podyktowana jest zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej wynikającym z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.O dalszych decyzjach[…]

Rekolekcje Wielkopostne

Tegoroczne Rekolekcje Wielkopostne w naszym Ośrodku przebiegały pod hasłem: Chrzest Święty Cel główny Rekolekcji: Ukazanie potrzeby bycia uczniem Jezusa Chrystusa, który jest Nauczycielem wszystkich ludzi. Kształtowanie postawy naśladowania Jezusa w naszym życiu. Przyjęcie Chrztu Świętego przez dwóch uczniów naszej placówki. Modlitwa w naszym życiu. Dnia 10 marca udaliśmy się pieszo do kościoła w Baszewicach na[…]