Pierwszy egzamin ósmoklasisty

Pierwszy egzamin ósmoklasisty dla czternastoosobowej grupy wychowanków już za nimi. Przebieg nowego egzaminu po szkole podstawowej odbywał się w formie pisemnej. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły ‎podstawowej, ale nie ma określonego minimalnego wyniku, który trzeba uzyskać, dlatego egzaminu nie można nie zdać.‎ Egzamin ósmoklasisty był przeprowadzany przez trzy kolejne dni: 15, 16, 17 kwietnia. Pierwszego dnia –[…]