Sukces Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Waniorowie w III Wojewódzkim Przeglądzie Form Artystycznych – etap powiatowy

Dnia 22 lutego 2019r. w Gryfickim Domu Kultury odbył się etap powiatowy III Wojewódzkiego Przeglądu Form Artystycznych w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych pt.: „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”. Organizatorem przedsięwzięcia był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach we współpracy z Komendantem Powiatowym Policji przy wsparciu władz samorządowych. Tematyka przeglądu dotyczyła przeciwdziałaniu[…]