Sukces Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Waniorowie w III Wojewódzkim Przeglądzie Form Artystycznych – etap powiatowy

Dnia 22 lutego 2019r. w Gryfickim Domu Kultury odbył się etap powiatowy III Wojewódzkiego Przeglądu Form Artystycznych w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych pt.: „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”. Organizatorem przedsięwzięcia był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach we współpracy z Komendantem Powiatowym Policji przy wsparciu władz samorządowych. Tematyka przeglądu dotyczyła przeciwdziałaniu[…]

Koncert Walentynkowy

W dniu 18 lutego 2019 r. w Gryfickim Domu Kultury odbył się Koncert Walentynkowy, w którym obok młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gryficach wystąpiła nasza uczennica Izabela Brzeźnicka. Koncert został zorganizowany z inicjatywy Szkolnego Koła Wolontariatu przy LO w Gryficach. Celem koncertu było złożenie podziękowań młodzieży za udział w szkolnej akcji „[…]

Karnawałowe szaleństwo

Karnawał to fantastyczny czas wspaniałej zabawy nie tylko dla dorosłych, ale i dla młodzieży. W naszym ośrodku taki bal odbył się 21 lutego 2019 r. w głównej części mieszkalnej holu, który został przepięknie udekorowany. Mimo dowolności stroju, kilka osób zdecydowało się na tradycyjne przebranie karnawałowe. Podczas trwania zabawy odbyły się różne konkursy z nagrodami, w[…]