Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Waniorowie

Ośrodek

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii to placówka przeznaczona dla dzieci i młodzieży, którzy z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym zagrożone są niedostosowaniem społecznym i wymagają specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i socjoterapii. Wychowankowie otrzymują w placówce wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.

Kadra

Kadra ma bogate doświadczenie w pracy z młodzieżą i oferuje rzetelną pomoc oraz wsparcie.

PROFIL

Placówka dysponuje docelowo 60 miejscami dla chłopców i dziewcząt. Ośrodek posiada Szkołę Podstawową Specjalną z pięcioma oddziałami.

Rodzaje zajęć

W zależności od indywidualnych potrzeb wychowankowie mogą uczestniczyć w różnorodnych rodzajach zajęć.

Przyjaciele Ośrodka

Dziękujemy za wsparcie wszystkim przyjaciołom ośrodka i instytucjom wspierającym naszą działalność.

AKtualności

Ostatnie wydarzenia z życia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Waniorowie.

Skontaktuj się z nami

Facebook